ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2023-2024

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2023-2024

Είσαι γονιός μαθητή στο Δημοτικό ή στο Γυμνάσιο και θέλεις το παιδί σου να μάθει Αγγλικά με σίγουρα αποτελέσματα και βαθιά κατανόηση της γλώσσας;

Σταθερά αλλά και ευέλικτα προγράμματα σπουδών για όλες τις ηλικίες.

Παιχνίδια , τραγούδια,θεατρικά δρώμενα , διάλογοι και βιωματική μάθηση.

Παιδοκεντρικά πρότυπα συνεργατικής μάθησης.

Επίτευξη Στοχών : Σίγουρη απόκτηση πιστοποίησης με σωστή καθοδήγηση.

Έναρξη εγγραφών 28/8/2023

Έναρξη μαθημάτων 13/9/2023

τηλ 2651030098 &2651079929