ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Πολιτική Απορρήτου
Υπεύθυνη Επεξεργασίας: ΝΤΕΜΟΥ Α- ΛΑΚΚΑ Α Ο.Ε.
Διεύθυνση: Χρήστου Πάτση 3
Πόλη : Ιωάννινα
E-mail: lexisedu@yahoo.gr
Tηλ. : 2651030098/79929 Fax:

 

Ποιοι είμαστε
Το κέντρο Ξένων Γλωσσών LEXIS δραστηριοποιείται στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης από το 2001 παρέχοντας εξειδικευμένα προγράμματα εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας σε ενηλίκους, αλλά και ανήλικους σπουδαστές. Η διαφύλαξη του απόρρητου χαρακτήρα των πληροφοριών που συλλέγουμε από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας και η προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, είναι ιδιαίτερα σημαντική για μας. Η διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας των ανωτέρω πληροφοριών που συλλέγουμε για τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας συνοψίζεται στην παρούσα πολιτική.

1)Ποια δεδομένα συλλέγουμε
Κατά την επίσκεψη και περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, μπορεί να συλλέξουμε, να αποθηκεύσουμε ή και να χρησιμοποιήσουμε τις κάτωθι πληροφορίες

  • Πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας και δη τη διεύθυνση IP σας, τον τύπο και την έκδοση του περιηγητή σας (browser) και το λειτουργικό σας σύστημα.
  • Πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας και τη χρήση της ιστοσελίδας και δη, την ώρα και τη διάρκεια της επίσκεψης, τις προβολές σελίδων και τη διαδρομή της πλοήγησής σας.
  • Πληροφορίες που προκύπτουν και συλλέγονται κατά τη χρήση της ιστοσελίδας και δη πότε, πόσο συχνά και κάτω από ποιες συνθήκες την επισκεφθήκατε και πως την χρησιμοποιείτε.
  • Σε περίπτωση που εγγραφείτε στο newsletter της ιστοσελίδας μας θα συλλέξουμε και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email).
  • Πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies της Google (analytics). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στην ειδική ενότητα της παρούσας και στην πολιτική cookies που έχουμε αναρτήσει στον ιστότοπό μας.

2)Για ποιους σκοπούς και υπό ποια νομική βάση γίνεται η επεξεργασία
Θα χρησιμοποιήσουμε τις παραπάνω πληροφορίες κατά περίπτωση για τους παρακάτω σκοπούς:


Α)Για τη διαχείριση της ιστοσελίδας μας και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας προς τους επισκέπτες της.
Β)Για την εξασφάλιση της προστασίας του δικτύου και των πληροφοριών μας από κακόβουλες επιθέσεις παντός είδους (π.χ. επίθεση DoS άρνηση υπηρεσίας).
Γ)Για την τυχόν θεμελίωση, άσκηση και δικαστική επιδίωξη νόμιμων αξιώσεών μας.
Η εν λόγω επεξεργασία στηρίζεται στη νομική βάση της επιδίωξης υπέρτερου έννομου συμφέροντός μας (άρθρο 6 παρ. 1 ΓΚΠΔ).
Δ)Ακόμη, μπορεί να επεξεργαστούμε τα ανωτέρω δεδομένα σας και προκειμένου να συμμορφωθούμε με την εκ του νόμου υποχρέωσή μας για την προστασία τους από κακόβουλες ενέργειες. Στα πλαίσια αυτά είναι πιθανό να διαβιβάσουμε τα εν λόγω δεδομένα στις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές τηρώντας τα εχέγγυα για την ασφάλειά τους.
Η εν λόγω επεξεργασία στηρίζεται στη νομική βάση της συμμόρφωσης με έννομη υποχρέωσή μας.
Ε)Τέλος, θα χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων σχετικά με νέες δράσεις, προσφορές ή και υπηρεσίες μας, μόνον εφόσον έχουμε λάβει τη ρητή συγκατάθεσή σας. Σημειώνεται ότι μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή οποτεδήποτε.
Η εν λόγω επεξεργασία στηρίζεται στη νομική βάση του άρθρου 6 παρ. 1α του ΓΚΠΔ.


3)Σε ποιους διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας
Πρόσβαση στα ως άνω δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα έχουν μόνον οι δύο ομόρρυθμες εταίροι της Υπεύθυνης Επεξεργασίας, καθώς και κατά περίπτωση συνεργαζόμενη εταιρεία πληροφορικής για λόγους που σχετίζονται με την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Η ανωτέρω εταιρεία έχει δεσμευθεί γραπτώς να τηρεί τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας.
Επίσης, εάν τούτο απαιτείται σύμφωνα με έννομη υποχρέωσή μας θα γνωστοποιήσουμε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και στις αρμόδιες δικαστικές και αστυνομικές αρχές.
Τέλος, σε περίπτωση δικαστικών αξιώσεών μας θα κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και σε δικηγόρους- δικηγορικές εταιρείες κλπ επί τη νομική βάση του υπέρτερου έννομου συμφέροντός μας για τη δικαστική επιδίωξή τους. Τα ως άνω πρόσωπα θα δεσμεύονται γραπτώς να εφαρμόζουν τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που θα επεξεργαστούν για λογαριασμό μας.


4)Που αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας και πως τα προστατεύουμε
Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε διακομιστή (server) στη Γερμανία, όπου τηρούνται επαρκή εχέγγυα και δη τεχνικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία τους. Ακόμη, χρησιμοποιούμε πρωτόκολλο ssl στην ιστοσελίδα μας, ώστε οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται μέσω αυτής να είναι κρυπτογραφημένες.


5)Χρόνος τήρησης των δεδομένων σας
Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρόνο εξακολουθεί να υφίσταται ένας εκ των ανωτέρω ορισθέντων σκοπών της επεξεργασίας τους. Πιο συγκεκριμένα, θα διατηρήσουμε βασικά λειτουργικά στοιχεία που σχετίζονται με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα, περίοδο διατήρησης του ιστορικού για τα εν λόγω στοιχεία. Δεδομένα που περιέχονται στις πληροφορίες αυτές μπορεί να τηρηθούν για παραπάνω διάστημα, μόνο σε περίπτωση που υπάρχει σχετική εκ του νόμου υποχρέωσή μας για διατήρησή τους ή η περαιτέρω διατήρηση σχετίζεται με τη θεμελίωση και δικαστική επιδίωξη νόμιμων αξιώσεών σας, ως ανωτέρω σημειώθηκε. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας θα διατηρείται μέχρι και την απεγγραφή σας από την υπηρεσία newsletter της ιστοσελίδας μας, ενώ τα μηνύματα που μας αποστείλατε μέσω της εν λόγω υπηρεσίας θα διατηρούνται μέχρι και 3 μήνες από την αποστολή του τελευταίου σας μηνύματος.


6)Cookies
Tα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύει μια ιστοσελίδα στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν την επισκέπτεστε. Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies τρίτου μέρους και την υπηρεσία Google Analytics με σκοπό την στατιστική ανάλυση (web analytics), αφού πρώτα λάβουμε την συγκατάθεσή σας και αφού σας έχουμε ενημερώσει σχετικά με το ποια cookies χρησιμοποιύμε και με ποιον τρόπο. Ειδικότερα σχετικά με τα cookies μπορείτε να πληροφορηθείτε στην πολιτική που καταρτίσαμε και αναρτήσαμε στην ιστοσελίδα μας.


7)Ποια είναι τα Δικαιώματά σας
Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό ΕΕ 2016/679 έχετε ως Υποκείμενα της Επεξεργασίας τα εξής Δικαιώματα :
i)Το δικαίωμα ενημέρωσης: Το δικαίωμα να γνωρίζετε ποια δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Υπεύθυνη Επεξεργασίας, τους σκοπούς της επεξεργασίας αυτής, τις κατηγορίες των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε και τους τυχόν αποδέκτες της.
ii)Το δικαίωμα πρόσβασης :Το δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ, να λάβετε γνώση σχετικά με το αν εκτελείται επεξεργασία των δεδομένων σας και να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούνται από την Υπεύθυνη Επεξεργασίας.
iii)Το δικαίωμα διόρθωσης:Το δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΓΚΠΔ να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων όταν αυτά είναι εσφαλμένα, καθώς και τη συμπλήρωσή τους όπου κρίνετε ότι είναι ελλιπή.
iv)Το δικαίωμα περιορισμού:Το δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και δη σε κάθε περίπτωση εάν δεν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος ή νόμιμης αξίωσης του Υπεύθυνου Επεξεργασίας σε βάρος σας.
v)Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Το δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή, εκτός και αν ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας αποδείξει ότι πρέπει να συνεχίσει την επεξεργασία για σπουδαίο λόγο, είτε αν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την θεμελίωση και την άσκηση νόμιμων αξιώσεών του σε βάρος σας.
vi)Το δικαίωμα διαγραφής- Δικαίωμα στη λήθη:Το δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔνα ζητήσετε διαγράφη των προσωπικών σας δεδομένων, όταν εκλείψει η νόμιμη βάση και ο σκοπός επεξεργασίας τους υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων της Υπεύθυνης Επεξεργασίας για την τήρησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες Νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
vii)Το δικαίωμα φορητότητας: Το δικαίωμα να ζητήσετε να σταλούν τα δεδομένασας ηλεκτρονικά (εφόσον τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή) σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.


8)Τρόπος άσκησης των Δικαιωμάτων σας- Υποβολή καταγγελίας
Μπορείτε να ασκήσετε τα Δικαιώματά σας προφορικά, είτε επικοινωνώντας με την Υπεύθυνη Επεξεργασίας τηλεφωνικά, γραπτά ή και ηλεκτρονικά στα μέσα επικοινωνίας που εκτίθενται στο παρόν. Η Υπεύθυνη Επεξεργασίας έχει την υποχρέωση να απαντά στα αιτήματά σας εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μηνός. Σε περίπτωση άρνησης ή αναιτιολόγητης καθυστέρησης απάντησης ή ικανοποίησης των αιτημάτων σας , έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που είναι η καθ’ ύλην αρμόδια Εποπτική αρχή για την τήρηση του ΓΚΠΔ. Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε το Δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην ως άνω αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεομένων γίνεται παράνομα με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, εγγράφως (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) ή ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).


9) Δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας
Δια της παρούσας σας γνωστοποιούμε πως διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε την παρούσα πολιτική μας κατά διαστήματα δημοσιεύοντας μία νέα έκδοση αυτής στην ιστοσελίδα μας.

Κατεβάστε .pdf